Viết biểu thức có giá trị 100 bằng các chữ số từ 1 đến 9. Bạn có mấy cách?

Bài toán: Dùng các số từ 1 đến 9 (mỗi số xuất hiện đúng 1 lần) và các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (x) để viết thành một biểu thức có giá trị bằng 100?

Đây là bài toán dành cho học sinh tiểu học.

Một biểu thức thỏa mãn yêu cầu trên là
Điều thú vị là nó còn có hàng loạt lời giải khác.

1+2+3+4+5+6+7+8×9 = 100

198-73-26+5-4=100

56+49-2-3+8-7-1=100

6x7x2+8-3+1+9-4+5=100

(5×6)+(4×9)+(8×3)+7+2+1 = 100

123-4-5-6-7+8-9 = 100

69+31+8+5-7-4-2 = 100

231-(9×8)-(6×5)-7-4=100

(1+9+2+8) x 5 + (3+7) – (4+6)=100

9x4x2 + 8 + 7 + 3 + 5 + 6 – 1 = 100

9×8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 100

9×8 + 4 * 7 – 5 * 2 + 6 + 3 + 1 = 100

98+7-6+5-4+3-2-1=100

2 x (7 x 8 x 9 – 456) + 3 + 1=100

(9 x 8) + (7 x 6) – (5 x 4) + (3 x 2 x 1)=100

25×4 – 9 + 6 + 3 – 7 + 8 – 1=100

92 + 6 + 3 – 4 + 5 – 1 + 7 – 8=100

(51+4+3) x 2 -9-8 + 7 -6=100

89+7+6-5+(2×3)-4+1=100

(7 + 3) x 9 + 5 + 4 + 1 + 8 – 6 – 2=100

9×8+1+2+3+4+5+6+7=100

6x3x5+12+4+(9-8)-7=100

9×8+7+1+5×6-(4×3-2)=100

[(1+2+3+4) x 9] + 5 + 6 + 7 – 8 = 100

123+45-67+8-9=100

98-7-6+5+4+3+2+1=100

(1+2+3+4+5)x6-7+8+9=100

8×9 +7 +1 +5 +6 +4 +3 +2 =100

12+34+59-6+8-7=100

68 + 23 + 15 -4 +7 – 9=100

(9×8) + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7=100

(98-7) +1 -4 +6 -2 +3+5=100

4x(5+7+8) + 1x(2+3+6+9)=100

25 + (8×9-4) + 13-(6+7)=100

963-852-7-4×1=100

6x9x2-8+4+1-3+5-7=100

9×6+34+7+8-5+2×1=100

9×7+(6×8)-5-4-3-1+2=100

(9×7) + 6 + 1 + (5 x 2) + (4 x 3) + 8=100

(9+1)-(2+8)+(3+7)+(4+6)x5=100

8×9+67+1-45+2+3 =100

5×19+34-28-7+6=100

3x4x6+2×9+(8-7+1)x5=100

8×9+1+2+3+4+5+6+7=100

156-78+29-3-4=100

5×9=45, 45+7=52, 52×2=104, 104-6=98, 98+4=102, 102-3=99, 99+1=100

78+24+9-6-5+3-2-1=100

1+8×9+2+7+6+5+3-4=100.

9×8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 100

(9×8) + 7 + 6 + 5 + (4 x 3) – (2 X 1) = 100.

(6+4)x(8+9-7+5-3-2)x1 = 100.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 + (8×9) = 100

(1+7+2) x 9 + 8 + (4×5)- (3×6) = 100

9-1=8, 8-2=6,7-3=4, 6-4=2, 8+6+4+2=20×5=100.

(124-3-5-6-8-9)+7 = 100

(5x7x2x1)+3+4+6+8+9 = 100

(1+2x3x4)x5-6*7+8+9=100.

9×8+7+(6×4)-5+1+3-2=100.

4x5x6-7-8-9-1+2+3=100

24×5-9-8-7+6+1-3=100

9×8+1+2+3+4+5+6+7=100

(9×8)+7+6+5+4+3+2+1 = 100.

(9+8) x 7 – 6 x 5 + 4 x 3 + 1 – 2=100

(1 + 9 + 2 + 8 + 3 + 7 – 6 – 4) x 5=100

91+82-67-5-4+3=100

(6+4)x9+7+3+1+2+5-8=100

7x5x4-9×3-8-6+2-1=100

12×5+39+6-8+7-4=100.

9x(6+3)+1+8+7+2+(5-4)=100

2x(6×9-3-1+8-5-7+4)=100

7×9+4×3+5+6×2+8×1=100

1x(932-845)+6+7=100

5×6+87+1-9-4-3-2=100

9×8+7+6+5+4×3-2×1=100

8 x 9 + 7 + 1 + 6 + 5 + 4 + 2 + 3 = 100

(1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 6 + (8 + 9) – 7 = 100

341 – 265 + 9 + 7 + 8 = 100

91 + 7 + 2 + 5 + 8 – 3 – 4 – 6 = 100

123 – 45 – 67 + 89 = 100

8 x 9 x 2 – (4 x 5) – (6 x 3) – 7 + 1 = 100

(1 + 2 + 3) x 6 – 7 – 5 – 8 + 9 x 4 = 100.

Bạn thì sao? Nếu có kết quả khác hãy comment.

Nguồn: http://www.vnmath.com…

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Viết Tổng Hợp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s